Deze e-mail inclusief bijlagen zijn zijn uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Verstrekking aan en gebruik door anderen is niet toegestaan. Indien deze e-mail niet aan u is gericht, verzoeken wij u vriendelijk doch dringend dit te laten weten aan de afzender door de e-mail te retourneren en het origineel te verwijderen en eventuele kopieën te vernietigen. Drake & Farrell sluit iedere aansprakelijkheid uit die voortvloeit uit elektronische verzending.